Tris-HCl

Tris-HCl

  天津金思德生物供应 Tris-HCl试剂,质量稳定,价格优惠!
       
      订购电话:18920118658李女士, 15822037416韩工

       
        产品信息:

 

产品名称 目录号 规格 储存
1M Tris-HCl(pH6.5) QT113-01 100ml 室温
1M Tris-HCl(pH7.0) QT113-02 100ml 室温
1M Tris-HCl(pH7.5) QT113-03 100ml 室温
1M Tris-HCl(pH8.0) QT113-04 100ml 室温
1M Tris-HCl(pH8.5) QT113-05 100ml 室温
1M Tris-HCl(pH9.0) QT113-06 100ml 室温

天津金思德生物技术有限公司

客服热线:022-84970393
李小姐 18920118658 18920795057

    Copyright 金思德生物 版权所有
    津ICP备17004513号-1
        金思德仪器维修网站                

在线客服系统